logoRGOC

De VAGO (Vereniging Assistenten Gynaecologie en Obstetrie)

De VAGO is opgericht om de belangen van de aios te vertegenwoordigen. Het dagelijks bestuur van de vereniging bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en acht clustervertegenwoordigers. De Rotterdamse clustervertegenwoordiger fungeert als aanspreekpunt van de aios uit ons cluster. Tot die taak behoort het informeren van de aios aangaande ontwikkelingen binnen de VAGO, NVOG commissies en landelijke zaken aangaande de opleiding. De clustervertegenwoordiger zal regelmatig inventariseren en afstemmen met de achterban. Daarnaast bestaat het algemeen bestuur uit alle VAGO-leden die deelnemen aan een NVOG commissie of werkgroep.

Tijdens het gynaecongres vindt tweemaal per jaar een algemene ledenvergadering plaats. Tijdens deze vergaderingen probeert het bestuur door een directe discussie met de leden de mening van de achterban te peilen over lopende vraagstukken, om vervolgens hiermee richting te kunnen geven aan beleidsbepalende beslissingen.

Om de achterban zoveel mogelijk te informeren en enthousiasmeren wordt er na elke vergadering van het dagelijks bestuur een nieuwsbrief verzonden en zijn er aanvullende gegevens te vinden op de VAGO-website <http://www.nvog.nl/voorLeden/VAGO/VAGO-organisatie/VAGO-organisatie.aspx>.

Tevens is de VAGO vertegenwoordigd in de European Network of Trainees Obstetrics and Gynaecology (ENTOG, <www.entog.org>). Jaarlijks bezoekt een vertegenwoordiging van de VAGO de councilmeeting en wordt er door Nederlandse aios geparticipeerd in de ENTOG exchange. De VAGO biedt een vergoeding aan twee aios om hieraan deel te nemen.

Algemene zaken die alle aios aangaan (niet alleen obstetrie en gynaecologie) worden door de LVAG (Landelijke vereniging voor medisch specialisten in opleiding) en de Jonge Orde opgepakt. De VAGO is hierbij aangesloten en er is ook een vertegenwoordiger van het dagelijks bestuur aanwezig bij de LVAG vergaderingen.

 

Op dit moment is Yvonne Louwers clustervertegenwoordiger van het Rotterdamse cluster.

De Jonge Specialist

Per 1 januari 2014 bestaat 'De Jonge Specialist'. Dit is de zelfstandige beroepsvereniging voor aios, ontstaan uit de fusie tussen De Jonge Orde en de LVAG.
De Jonge Orde en de LVAG hebben de afgelopen jaren succesvol samengewerkt op diverse dossiers. Door samen te gaan worden de belangen van de achterban nog beter behartigd. Immers, door één gemeenschappelijke, daadkrachtige belangenorganisatie voor alle aios in Nederland te creëren, wordt een invloedrijke organisatie neergezet die gehoord moet worden door alle betrokken partijen, aan cao-tafels en in lokale overleggen met werkgevers.
De Jonge Specialist is dé beroepsvereniging voor en door aios, ook in vakken die formeel nog geen specialisme zijn, zoals spoedeisende geneeskunde.

De Jonge Specialist initieert, coördineert en stimuleert initiatieven ter bewaking en verbetering van:
- De opleiding tot specialist.
- De primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.
- De (arbeidsrechtelijke) positie.
- Het imago van het vak.
- De 'kwalitatieve standaard' van het beroep.
- Een maatschappelijk rechtvaardige honorering.

Het zijn roerige tijden voor de medisch specialistische zorg in Nederland: bezuinigingen op de zorg, verkorting van de opleiding, werkloosheid onder Jonge Klaren. Daarbij is zorgveld verdeeld en spelen diverse, vaak tegenstrijdige belangen. Deze verdeeldheid werkt contraproductief. Daarom is er juist in deze tijd behoefte aan één duidelijke en daadkrachtige organisatie die zich inzet voor de belangen van alle aios.
De Jonge Specialist pakt deze verantwoordelijkheid met beide handen aan. De vereniging is het aanspreekpunt voor belangrijke partijen zoals het Ministerie van VWS, de landelijke ziekenhuisorganisaties (NFU en NVZ), de KNMG en de Arbeidsinspectie. Voor een goede onderhandelingspositie is het van cruciaal belang dat zoveel mogelijk aios lid zijn van De Jonge Specialist.

 

Raadpleeg voor meer informatie over lidmaatschap de website van De Jonge Specialist http://www.dejongespecialist.nl/.

 

Hoe meer leden, hoe sterker de aios staan!

 

Nieuws

Agenda

  • Cursus stuitligging en schouderdystocie 9 maart 2019
  • Gynaecongres 16 en 17 mei 2019
  • Operatieve verloskunde 4 oktober 2019

 

Totale agenda

Vacatures

Volgende

AIOS selectieronde

4 februari 2019

Lees meer

 

 

 

© 2012 Rotterdamse Gynaecologen Opleidings Cluster. Alle rechten voorbehouden.

Samenwerkingsverband tussen:
Amphia Breda
Albert Schweitzer Dordrecht
Erasmus MC Rotterdam
Ikazia Rotterdam
Maasstad Rotterdam
Reinier de Graaf Delft
St Franciscus Rotterdam

Disclaimer | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Fotografie: Jan Dulfer
Website gemaakt door Easy-Changer.Com