logoRGOC

Er is een zeer groot aanbod van patiënten met gecompliceerde zwangerschappen. Het zal hierbij deels om afwijkingen bij de foetus en deels om problemen bij de moeder gaan. De polikliniek prenatale diagnostiek verzorgt, in combinatie met de drie ziekenhuizen die dit differentiatiejaar tevens vormgeven, alle prenatale diagnostiek. Er zijn daarnaast gespecialiseerde poliklinieken voor psychiatrie, follow-up na preeclampsie en preconceptiezorg.

Prenatale geneeskunde is bij uitstek een vakgebied waarbij hoog specialistische zorg en multidisciplinaire samenwerking heel belangrijk zijn. Zowel met de verwijzers uit de eerste en tweede lijn, alsook met de verschillende specialismen van de kindergeneeskunde en de klinische genetica. De afdeling Prenatale geneeskunde van het Erasmus MC zit in de bijzondere en gunstige situatie dat in het Sophia kinderziekenhuis en het Erasmus MC vrijwel alle kinder-subspecialismen en een kinderthoraxcentrum aanwezig zijn. Er zijn verschillende gespecialiseerde behandelteams zoals het spina bifida team en het schisis team. Ook is er een expertisegroep voor kinderen met een afwijkend geslacht. Ver voor de geboorte kunnen zwangere vrouwen en hun partners al een consult bij deze kinderspecialisten krijgen indien afwijkingen bij het ongeboren kind gevonden zijn. Vroege counseling heeft tot doel ouders zo optimaal mogelijk te informeren over de gevonden afwijkingen en de te verwachten behandeling(en) en prognose na de geboorte.
Met het LUMC wordt intensief samengewerkt, ook op het gebied van foetale therapie.

Belangrijke aandachtsgebieden zijn groei en ontwikkeling en aangeboren afwijkingen. Er zijn verschillende onderzoekslijnen op deze gebieden. Een ander aandachtsgebied is de jonge zwangerschap. De normale en gestoorde ontwikkeling en groei van het hele jonge embryo wordt gevolgd, onder andere in de I-space door middel van 3D virtuele projectie.
Er is volop mogelijkheid om tijdens de opleiding deze derdelijnszorg van dichtbij mee te maken, maar ook om geschoold te worden in het verrichten van echoscopisch onderzoek. SEO cursus en examen kunnen tijdens de opleiding doorlopen en behaald worden.

Tijdens deze differentiatieperiode kan de aios kennis uitbreiden op de volgende gebieden:

 • Prenatale erfelijkheidsadvisering en foetale structurele echoscopie
 • De mogelijkheden van erfelijkheidsonderzoek en de laboratoriumtechnieken voor het vaststellen van chromosomale/genetische afwijkingen
 • Ontwikkelen van een zorgvuldige en gestructureerde benadering van medisch-ethische vragen rondom de problematiek van zwangerschapsafbreking bij congenitale afwijkingen van de foetus
 • Preconceptie zorg en advisering bij de hoogrisicogroep van vrouwen met een congenitale afwijking, een chronische aandoening, chronisch medicatiegebruik, en/of een belaste obstetrische anamnese
 • Etiologie, pathofysiologie en behandeling van de belangrijkste problemen binnen de 3e lijns verloskunde zoals dreigende roeggeboorte, ernstige preeclampsie al dan niet gecompliceerd door het HELLP-syndroom en de zorg voor meerlingzwangerschappen (inclusief het TTTS syndroom)
 • Technieken toegepast op afdelingen voor intensieve zorg, en in het bijzonder aangaande de behandeling van ernstig zieke zwangere vrouwen op de obstetrische intensive care binnen het Moeder & Kind centrum van het Erasmus MC-Sophia
 • Neonatologie en obstetrische anesthesiologische technieken
 • Perinatologische lokale protocollen en NVOG richtlijnen
 • Basale principes voor goed management en conflictbeheersing

De vaardigheden die opgedaan kunnen worden:

 • Participeren in prenatale erfelijkheidsadvisering
 • Zelfstandig verrichten van structureel foetaal echoscopisch onderzoek
 • Opstellen van protocollen te gebruiken in de klinische verloskundige zorg
 • Begeleiden en adviseren van zwangere vrouwen met kinderen met ernstige, foetale afwijkingen
 • Multidisciplinair overleg met klinisch genetici en specialisten in de derdelijns verloskunde
 • Organisatie van en participatie in een spreekuur voor specialistische preconceptie zorg
 • Begeleiden van zwangere vrouwen met een hoog risico ten aanzien van hun zwangerschapsuitkomst
 • Zelfstandig verrichten van kunstverlossingen (inclusief sectio caesarea) en operatieve ingrepen zoals vaginale cerclage
 • Supervisie van gynaecologen-in-opleiding en verloskundigen werkzaam op de afdeling verloskunde

Tevens zijn er diverse wetenschappelijke mogelijkheden:

 • Presentatie van onderzoek (poster of voordracht) op een (inter)nationaal congres
 • Bezoek van een of meerdere specifiek perinatologische congressen

Toepassen van de opgedane kennis in een praktijksetting vindt eventueel aansluitend plaats in een van de satellietziekenhuizen voor prenatale diagnostiek (Albert Schweitzer Ziekenhuis Dordrecht, Reinier de Graaf Gasthuis Delft of Amphia Ziekenhuis Breda).

Nieuws

Agenda

 • Cursus stuitligging en schouderdystocie 9 maart 2019
 • Gynaecongres 16 en 17 mei 2019
 • Operatieve verloskunde 4 oktober 2019

 

Totale agenda

Vacatures

Volgende

AIOS selectieronde

4 februari 2019

Lees meer

 

 

 

© 2012 Rotterdamse Gynaecologen Opleidings Cluster. Alle rechten voorbehouden.

Samenwerkingsverband tussen:
Amphia Breda
Albert Schweitzer Dordrecht
Erasmus MC Rotterdam
Ikazia Rotterdam
Maasstad Rotterdam
Reinier de Graaf Delft
St Franciscus Rotterdam

Disclaimer | Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Fotografie: Jan Dulfer
Website gemaakt door Easy-Changer.Com